Sister Wives The Longest Labor

Meri tager Kody med til det lille hotel, hun gerne vil købe. Og Janelles datter, Maddie får veer, og hun skal føde hjemme uden epiduralblokade.

Back to top button