Streamingnyt

Næsten en ud af tre betaler for streaming

Danskerne har de senere år i stadigt højere grad benyttet streamingtjenester, når de bliver underholdt foran tv’et og tabletten eller sidder med smartphonen i hånden.

Når det gælder danskernes forbrug på streamingtjenester målt i kroner og ører, er der store forskelle på, hvor meget unge og ældre bruger.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Slots- og Kulturstyrelsen, der er statens videncenter på medieområdet, fremlægger i dag.

Annonce - artiklen forsætter nedenunder

Hvor danskernes brug af forskellige streamingtjenester til film og tv-serier er relativt veldokumenteret, så er viden om danskernes udgifter til streaming langt mere sparsomt. Derfor sætter Slots- og Kulturstyrelsens analyse ”Kort Nyt: Streamingtjenester” nu ekstra fokus på danskernes udgifter til streaming.

Kort Nyt Streaming 2017 Figur 2
Husstandenes gennemsnitlige årlige forbrug i kr. på streamingtjenester og andre medier i 2016 i løbende priser
Kilde: Danmarks Statistik – Forbrugsundersøgelsen, FU51, samt særkørsler heraf. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS MEDIEKONSULENT ANDERS SEBASTIAN KAUFFELDT SIGER:
”De nye tal fra undersøgelsen viser, at knapt 30 procent af danskerne det seneste år har betalt for streaming eller downloads af musik, film og serier. Tallene viser, at det især er de unge, som har betalt for streaming, mens de ældre brugere er mere tilbageholdende. Undersøgelsen viser også, at en gennemsnitlig dansk husstand i 2016 brugte 276 kroner på streamingtjenester. De tal vil det blive spændende at følge de kommende år.”

Kort Nyt Streaming 2017 Figur 3
Andel af befolkningen i % (16-89 år), som har købt film eller musik og som har downloadet/streamet dette de seneste 12 måneder, fordelt på alder (svar indsamlet fra marts til maj 2017) Kilde: Danmarks Statistik – IT-anvendelse i befolkningen, 2017. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Den aldersgruppe, hvor den største andel har betalt for streaming, er de 25-29-årige, hvor hele 52 procent har betalt for streamingtjenester det seneste år. For de ældre aldersgrupper gælder det, at jo ældre, man er, desto mindre er andelen, der har betalt for streaming eller downloads af musik, film og serier.

Det er første gang, at disse tal er opgjort af Danmarks Statistik. Dermed er der nu skabt et sammenligneligt udgangspunkt for at følge udviklingen i det økonomiske forbrug på streamingtjenester hos danskerne, som det vil være interessant for alle med interesse i mediebranchen at følge fremover i forhold til eksempelvis vurdering af fremtidige indholdsinvesteringer, men også i forhold til mediepolitiske overvejelser.

NETFLIX SKRUER OP
Analysen beskriver også en række størrelsesforskelle på streaming-markedet i et nationalt-globalt perspektiv, som viser, hvordan især Netflix har skruet væsentligt op for udgifter til indhold de seneste år.

Hvor Netflix i 2014 brugte 22 milliarder kroner på indhold til deres kunder, så brugte de 37 milliarder i 2016. De seneste fire kvartaler, det vil sige fra 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017, har de brugt hele 45 milliarder kroner.

Analysen ”Kort Nyt: Streaming” er en forløber til Slots- og Kulturstyrelsens store undersøgelse om danskernes forbrug på medierelaterede forbrugsposter, som udkommer i begyndelsen af 2018. Begge rapporter er en del af den samlede ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, som Slots- og Kulturstyrelsen udgiver.


I samme kategori

Back to top button