Hjem Fora Mediepolitik Kommerciel DAB radio i DK Re:Kommerciel DAB radio i DK

#57940

reslfj
Participant

avh sagde:

Hvordan er forholdet i sendeomkostninger mellem f.eks. den kommende LTE teknik i multicast og f.eks. DVB-T2, altså prisen pr. udsendt mængde data..

Altså er en 2 vejs forbindelse i multicast, selv med forskellig op og hastigheder meget uøkonomisk??

Det med priser – sådan i kroner er ikke let -. Det er jo klart, at skal kun en enkelt modtage et bestemt signal, er det lige så effektivt at streame det direkte til dennes mobile broadband enhed, som at sende det som broadcast.  Ja faktisk er det bedre, for med mobilt bredbånd aftaler basestationen og den mobile enhed den kodning, fejretning og dermed hastigheden efter den aktuelle signalkvalitet.

Man bruger derfor mindre kapacitet, når man er tæt på senderen. Dette er en effektiv måde at sende, hvis der kun er en eller få, der hører samme program indenfor en basestations dækningområde. Skal man imidlertid sende det samme signal til mange, må man nødvendigvis kode og tilføje nok fejlretningsbits for at den mobile enhed, der modtager svagest, også kan få et fejlfrit signal. Det betyder, at man alligevel ikke bruger en kapacitet svarende til sin egen afstand til basestationen, men deler en kapacitet svarende til den fjerneste enhed.

Her er det, de egentlige broadcast standarder kommer ind. De er bygget og optimeret til at give maksimal dækning og hastighed uden feedback. De er i sådanne tilfælde bedre end fx LTE. Her er et kort blog indlæg fra DVBWorld2010, der omtaler prof. Ulrich Reimers* indlæg. Desværre har jeg ingen link til selve foredraget.

Men tilbage til DVB-T2 vs. DAB+ udsendt i samme 1.7MHz VHF kanal fx kanal 11C.  DAB/DAB+ overfører normalt 1152 kbit/sek og anvender 1/12 heraf til den ekstra fejlretning i DAB+. Tilbage er en bitrate på 1152*11/12 = 1056 kbit/sek.

En tilsvarende DVB-T2A transmission med samme sendestyrke og samme grundlæggende robusthed vil kunne overføre mellem 2200 og godt 3000 kbit/sek. DVB-T2A vil desuden være bedre indendørs og være mindre følsom for fx impulsstøj (gnister ol). Hvis man kun ønsker at overføre 1056 kbit/sek vil sendestyrken for DVB-T2A kunne nedsættes med 3-5 gange.  Det er der rigtigt meget økonomi i.

Husk at rimelig lyd kan opnås med under 64kbit/sek HE-AAC, dvs én DVB-T2A kanal kan overføre mellem 40 og 60 radiokanaler. Hvor DAB er bundet til MPEG-1 level 2 lyd (MP2), så overfører DAB+ HE-AAC lyd, der fylder langt mindre og lyder langt bedre.

DVB-T2 overfører blot bits – fejlfrit – så her kan både lyd og andet let overføres på en effektiv måde. Det skal dog siges, at når man skal modtage under bevægelse, så varierer det radiosignal, som man modtager og det giver særlige ekstra behov. Det drejer sig fx om at sikre modtagelse når man går/kører under en bro, hvor signalet er svagt. Ligeledes skal signalet kunne klare Doppler effekter.  

Men det gælder også om at en radio kan skifte mellem muxer når og hvis dækningen ophører (som fx en FM bilradio kan). Man arbejder også på, at en mobil modtager kan skifte fra at modtage broadcast til fx at modtage via internetet og WiFi(trådløst LAN). Herved forventer man, at kunne dække indendørs og i kældre uden kæmpe broadcast sendere.

Med muligheden for over 40 kanaler i én mux er der også et stor behov for en enkel måde at få overblik over udbuddet og let kunne vælge program – før bilen ender i grøften. Du er selv inde på det umulige i at bruge tiden til at styre tænd, sluk og optag. Disse ting og en del flere skal også afklares før en transmissionsstandard bliver til en radio. Men de fleste er grundlæggende heller ikke afklaret med DAB/DAB+.

På mange måder ville jeg synes at det var lettere det hele blot var et netværk, blot forskellige karrakteristika..Med en ordentlig 2 vejs kommuniaktion, vil der kunne laves meget mere elegante løsninger, ligesom online tjenester jo kræver 2 vejs-forbindelse… 

Noget radio kunne lige så godt virke som podcast, hvor man abonnere på diverse programmer..

Men der er jo et behov for anden type radio også, der er jo noget i live radio, som viderebringer tingene/ personerne mens det sker i virkeligheden. 

Som det er nu, kan en DAB-radio ikke noget (til stationær brug) som man ikke lige så godt kan anvende en netradio til. (via sin netopkobling) 

Det er nok en endnu større anke mod DAB/DAB+ – end den ringe 1. generations teknologi – at DAB er bygget specielt til radio. Al udvikling går i retning af fælles IP netværk. Her er tovejs et klart behov – sommetider – og det er jo også indbygget fx i alle de nye DVB-T2 modtagere. Ligeledes kan man jo udemærket anvende sit mobile bredbånd som returkanalen ol. medens det streamede signal kommer via effektivt broadcast.

Men der er behov for forskellige netværkteknologi til at sende/modtage under forskellige forhold. En tv-antenne, der er fast monteret og justeret,  kan modtage og rette langt flere bitfejl end en ‘pind’ på taget af en bil kan. Men man bør anvende de samme teknologier til alle netværk og kun justere parametre efter det aktuelle behov.

Man skal dog huske, at netop radio kan være og ofte er en baggrundsaktivitet – man vågner til radio, man kører i bil til radio, man laver mad til radio – og her ønsker man som oftest blot et rimeligt kanaludvalg – og en super lav pris. Netop det med en lav pris er yderst vigtigt – både for stationernes distribution  og for lytterne.

Der skal være basis for en ‘radio i alt’ og det vil kræve fælles standarder og en benhård fokus på kun ‘det nødvendige’ for at produktions volumen kan være meget højt, så priserne kan holdes nede – helt nede.

 

Det er i sidste ende ‘The economy – stupid’

 

Lars Smile

 

* prof. Ulrich Reimers fra det tekniske universitet i Braunschweig, Tyskland er den ledende person i udviklinge af digitalt tv.