Hjem Fora TV-kanaler og programmer Husker politikerne mon DR2 HD og DR K HD i det nye medieforlig 2014 ? Re:Husker politikerne mon DR2 HD og DR K HD i det nye medieforlig 2014 ?

#64734

reslfj
Participant

evilguy sagde

Det er korrekt, at beslutningen blev taget flere år før, men den blev ikke kommunikeret ud til den bredere offentlighed – jeg erindre f.eks. ikke engang en officiel pressemeddelelse fra 2007, hvori termen MPEG4 er nævnt.

Det nærmeste man kommer er dette beslutningspapir, hvor det nævnes, at DR forventes at overgå til MPEG4 i 2012. Bemærk ordet “forventes”. Helle T forventner også en faldende arbejdsløshed, og jeg forventer, at Social Dem. taber næste vælg.

Nu er pressemeddelelser ikke informationer til branchen, men til markedsføring af organisationene – her KUM.   Den ene af dine links omhandler i øvrigt slet ikke den digitale tv overgang, men udbuddet af informationskampagnen.

Men du læser ikke omhyggeligt på teksten i forliget fra 11 june 2007, der var meget omtalt i pressen.

Medie_11jun2007-1.jpg

I de første 3 linier står der, at MUX 1 overgår til MPEG 4 i stedet for MPEG 2.  Det er kun det nøjagtige tidspunkt, der ‘forventes’ at ligge i 2012 dvs. endnu ikke fastlagt på nøjagtig dato. Men selve det, at overgangen skal ske, er helt fast med den angivne ordlyd.  Det kan altså ikke forstås anderledes.

Ligeledes betyder ordet ‘forudsættes’ i de to sidste linier,  at det er en  forudsætning for MUX 2, at der anvendes MPEG 4.  Det kan heller ikke forstås anderledes.  Der kan være andre krav, men MPEG 4 skal anvendes.

I de talrige artikler, websider mm,  der udkom efter ovenstående 11-6-2007 beslutning,  var der heller ingen tvivl om kravet til brug af MPEG4.    Branchen lavede en hel web-site  http://www.digitaliseringen.dk  der blev åbnet af Brian Mikkelsen.

Højesteret har jo netop fastslået, at informationen om MPEG 4 kravet var branchen tilstrækkeligt informeret om fra og med december 2007 en måned efter branchens  egne interne informationsblad havde beskrevet behovet for MPEG-4.

Det er her som i mange andre forhold, at man skal læse alle tekster kritisk i forhold til egne ønsker og behov.  

Lars     smile